• Prihláška na štúdium na našej škole

  Zápis do 1. ročníka ZŠ

  Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa bude konať v termíne

   

  10. a 11. apríla 2024 od 13.00 hod. do 16.00 hod. v budove ZŠ.

   

  Zapisujú sa deti narodené od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018 aj deti, ktoré mali v školskom roku 2023/2024 odklad školskej dochádzky.

  Zápis sa uskutoční za prítomnosti detí.

  Na zápis si môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

  1. Vyplniť elektronickú prihlášku na našej webovej stránkehttps://zsbeladice.edupage.org - vyplnenú žiadosť podpísanú obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami + rodný list dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov donesiete do školy v čase zápisu.

  2. Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou, ani si sami vytlačiť potrebné dokumenty zo stránky školy - v čase zápisu si žiadosť a ostatné potrebné dokumenty môžete vyplniť buď priamo v škole, alebo si ich vyplníte doma a prinesiete ich do školy (tlačivá sú dostupné v MŠ, ZŠ počas pracovných dní.), + rodný list dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov.

  !!! Prihláška musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami!!!

  Počas zápisu Vás žiadame o dodržiavanie hygienických opatrení. 

  Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, a to najneskôr do 10. júna 2024.

  V prípade záujmu Vám ponúkame individuálnu prehliadku budovy ZŠ v pracovných dňoch v čase od 8.00 - 13.00 hod. Prehliadku si môžete dohodnúť na tel. čísle 0376330247.

  Vážení rodičia, ďakujeme za spoluprácu a prípadné otázky môžete posielať na našu e-mailovú adresu zsbeladice@gmail.com, prípadne konzultovať telefonicky.

  Tešíme sa na našich budúcich prváčikov.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 252, Beladice
   • zsbeladice@gmail.com,
   • 037/63 30 247, 037/63 30 388, ŠJ - 0376330535 MŠ V. CH. - 0376330603, MŠ B - 0376330262
   • Školská 252 951 75 Beladice 95175 Beladice Slovakia
   • 53459148
   • 2121407233
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje