• Svetový deň včiel

     • SVETOVÝ DEŇ VČIEL

      To, že sú včely užitočné vedia aj naši druháci. Na hodine prvouky preberali tému  Spoločenstvo včiel, kde sa oboznámili so včelou rodinou. Rozprávali sa o význame včely medonosnej, ako najdôležitejšieho opeľovača plodín na svete. Zároveň sa žiaci dozvedeli, že okrem opeľovania včela poskytuje ľudskú kvalitnú, zdravú potravinu – med, ale aj produkty využívané v zdravotníctve a ďalších odvetiach – včelí vosk, propolis, peľ.

      To že danú tému veľmi rýchlo pochopili, dokazuje aj to, že si samostatne vypracovali projekty  a na dnešnej hodine ich odprezentovali!!

     • DEŇ MLIEKA

     • Myslíme, že každý z nás vie, ako sa vyrába mlieko. Farmári podoja kravu a potom dlhým výrobným procesom pricestuje mlieko až k nám do predajne. Viete ale, akú dôležitú rolu v našom tele zohráva mlieko? Obsahuje vápnik, ktorý je potrebný na rast kostí a zubov. Vďaka vápniku sú z nás pekní a silní ľudia, preto by sme mali každodenne vypiť aspoň pohár čerstvého mlieka.

      Deň mlieka sme oslávili aj na našej škole, kde sme si vďaka výbornému organizačnému tímu, ktorí tvorili naše šikovné pani kuchárky zo školskej jedálne p. Brunclíková, p.Hupková, p. Lazareková, p.  Gutmanová, p.Pechová a naše pani učiteľky.

      Od rána boli v plnom nasadení, aby nás a kamarátov z materských škôl  mohli počas dňa pohostiť.

      Touto cestou sa im a našim sponzorom chceme v menej všetkých našich žiakov poďakovať!!!!

      Sponzori:

      INMEDIA s.r.o. Zvolen

      BOFIL s.r.o.

      MAAN pekáreň Vráble

      Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ

       

      ĎAKUJEME!!!

      MŠ Veľké Chrašťany

      MŠ Beladice

      1.stupeň

      2.stupeň

      Interaktívna prezentácia v 1.ročníku

     • Testovanie T5

     • Milí naši piataci!

      Tak a máme to tu, zajtra je  dlhoočakávaný deň, ktorý preverí Vaše vedomosti! Pevne veríme, že nemáte stres a ani ho mať nebudete. Veď je to vlastne taká písomka, ktorá sa NEZNÁMKUJE!!!

       

      Držíme Vám palce!!!!

     • Vedieť viac

     • Vďaka neziskovej organizácii SEEDS sme sa mohli tento týždeň zúčastniť dvoch  interaktívnych prednášok a dnes dokonca na našej škole prebehli súbežne dve prednášky prezenčne.

      Prednášky boli zamerané na aktuálnu tému OHROZENÁ PLANÉTA a boli prispôsobené vekovej kategórii žiakov. Súčasťou boli aj hry, kvízy, ktoré spravili prednášku zábavnú a pútavú, tým sa opäť dokázalo, že vďaka tomu si žiaci vedia zapamätať viac.

      V stredu sa žiaci 5. a 6. ročníka dozvedeli 5 mýtov o Afrike. Zistili, ktoré sú najnebezpečnejšie zvieratá. Koľko kráv potrebuje Masaj, keď sa chce ženiť :-).  A omnoho viac im porozprávala dlhoročná sprievodkyňa Mirka Badinská.

      Vo štvrtok si žiaci 7., 8., 9. ročníka „prešli“ USA krížom krážom. Dozvedeli sa pravý mix  z histórie, geografie a osobných skúseností prednášajúcej cestovateľky - sprievodkyne.

      Dnes v piatok, sme sa celá škola rozdelili na dolný a horný stupeň. V oboch skupinách sa prednášala téma:  Čo sa deje s našou planétou? Žiaci sa dozvedeli, že kde v minulosti boli rieky, dnes je vysušená pôda. Tam, kde sa pestovalo obilie, je piesočnatá púšť. Ako požiare ničia okolie, topiace sa ľadovce spôsobujú záplavy....Prezentácia slúžila na oboznámenie sa s problematikou globálnych environmentálnych trendov a zaoberala sa najväčšími výzvami, ktorým ľudstvo čelí. V závere prednášky sa naskytla otázka: „Čo s tým vieme urobiť my?“

       

      A samozrejme žiaci, ktorí sa najviac zapájali do aktivít boli odmenení drobnými cenami .

      Touto cestou by sme radi poďakovali celému teamu odborníkov z neziskovej organizácie SEEDS a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. BOLO SUPER!

      1.stupeň

      2. stupeň

     • PIATOK 13

     • Dnes si to v plnom prúde užívame (nebojte sa aj sa vzdelávame)! Napriek tomu, že mame lenivý deň, prebiehajú súbežne dve prednášky, o ktorých sa dozviete viac v ďalšom príspevku!

      Príchod do školy :-)

      Dopoludňajší relax :-)

      Taký náš PIATOK 13

     • DEŇ ZEME

     • Ekologicky motivovaný sviatok Deň Zeme, ktorý upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a podnecuje k diskusii o možnostiach záchrany modrej planéty, si každoročne pripomíname 22. apríla. Oslavy na celom svete sú spojené s informačnými a vzdelávacími akciami, zameranými na propagáciu a podporu ochrany životného prostredia.

      Celosvetová výzva tohtoročného Dňa Zeme nesie názov Investuj do našej planéty. Cieľom kampane roku 2022 je motivovať jednotlivcov i organizácie nielen k zamysleniu, ale i k činom vedúcim k záchrane výrazne zdevastovanej prírody modrej planéty.

      Ani našim žiakom nie je životné prostredie ľahostajné a preto sme sa spoločnými silami  rozhodli vyčistiť priľahlé okolie školy a prostredníctvom eko plagátov poukázať na dianie vo svete.

      EKO PLAGÁTY

      Úprava okolia školy

     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show. Žiaci mohli vďaka vedomostiam a skúsenostiam získaných v škole aj mimo nej zabojovať o titul EXPERT. Odpovedali na otázky v dvoch témach, ktoré pokrývali prírodovedné aj humanitné predmety. Našu školu reprezentovali 2 žiaci. Jakubko Géci, žiak 5. ročníka a Marek Zaťko, žiak 6. ročníka. Hoci sa chlapci v rámci celého Slovenska neumiestnili na poprednýchmiestach, obstáli v silnej konkurencii veľmi pekne. Chlapcom za reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov! 

     • Všetkým mamám, starým mamám...ĎAKUJEME, že ste!!!

     • Milan Rúfus
      Mama
       

      Vie o nás všetko. Viac než mnohí iní.
      A napriek tomu nikdy nesklame.
      A nespomína dlho na prečiny.
      O kom to vravím? Predsa o mame.

      Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,
      keď ublížia mu jeho najbližší.
      Po každom páde znovu chodiť učí.
      Po každom plači znova utíši.

      Mama. Tá večná diakonka skromná.
      Vyperie, vyžehlí, sedí nad šitím.
      Takejto službe sa nič nevyrovná.
      No iný život bol by nebytím
      pre ňu, čo tŕpne pre každý náš krôčik.

      A dá aj to, čo sama postráda.
      Srdcom je pri nás, kam nevidia oči.
      Nechce nás stratiť. Veľmi nerada.
      Preto sa bojí snáď viac, než by chcela.
      Hádam viac než my sami o seba.

      Snáď myslíme si, že by nemusela
      a že nám toľkej lásky netreba.
      Nech neradí a nech sa nevyzvedá.
      A vtedy mnohý z nás sa poraní,
      keď rady matky za lesk sveta predá.

      Mama vždy chcela iba ochrániť.
      Potom snáď tuší utajenú bolesť
      ukrytú hlúpo, za drzosť a chlad.
      Pridobre pozná naše srdce holé.
      Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád.

     • Deviatakom...

     • Milí naši deviataci,

      ani sme sa nenazdali  a už zajtra nám  začne  prijímačkový týždeň! Veríme, že sa Vám podarí úspešne zúročiť všetky vedomosti, ktoré sme počas piatich rokov do Vás miestami tlačili :-)

      Pevne veríme, že nemáte žiadny stres a dnes sa už učeniu nevenujete!!! Dobre sa vyspite!!!

      Držíme Vám palce!!!

      Richter & Plothová

     • Poďakovanie

     • ZŠ s MŠ Beladice ďakuje hasičom DHZ Beladice p. Jurajovi Méresovi a p. Marekovi Boďovi  za pomoc pri zabezpečení chodu ZŠ s MŠ Beladice počas odstávky vody v obci dňa 23.03.2022. Členovia DHZ zabezpečili dodávku úžitkovej vody a tým aj bezproblémový chod vyučovacieho procesu. Zároveň si žiaci mohli pozrieť vozidlo a vypočuť pútavú prednášku o vybavení vozidla DHZ Beladice.

       

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Šaliansky Maťko

     • Prednes slovenských ľudových povestí, Šaliansky Maťko, má bohatú tradíciu. Dnes sa konal už  27. ročník, na ktorom našu školu úspešne reprezentoval žiak piateho ročníka MAŤKO TURZA.  Prostredníctvom svojho prednesu vyrozprával vtipnú povesť od Jozefa Melichera, vďaka ktorej sa nielen porota, ale aj ostatní súťažiaci zabavili.

      Patrí mu naša veľká vďaka a samozrejme zaslúžená odmena!!!

      ĎAKUJEME MAŤKO!!!

     • Návrat žiakov po jarných prázdninách a zmena opatrení od 28.2.2022

     • Vážení rodičia,

      od 7.3.2022 nastupujú žiaci po jarných prázdninách do školy a zároveň dochádza k uvoľneniu opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19. Žiadame rodičov, aby deti pred opätovným návratom po prázdninách do školy otestovali Ag samotestami a ich použitie nahlásili cez EduPage alebo triednym učiteľom. 

      Zmena opatrení sa týka:

      1. Do školy dochádzajú len zdravé deti. Pri vstupe si vydenzifikujú ruky, v spoločných priestoroch musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom podľa platnej vyhlášky ÚVZ.

      2. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania, žiak zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup; zároveň oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

      3. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je žiak povinný mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP. Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy.

      4. Ak sa v škole vyskytne žiak pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Títo žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátor FFP2.

      5. Po ukončení karantény musia mať žiaci 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na žiaka, ktorý je:

      • kompletne očkovaný a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
      • kompletne očkovaný, alebo
      • ktorý prekonal ochorenie COVID-1 9 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo
      • žiak, pokiaľ k úzkemu kontaktu došlo v rámci školy a neprejavuje klinické príznaky ochorenia COVID-19.

      6. Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-1 9 mimo školy si môžu uplatniť tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku PCR testu, kompletne zaočkovaní alebo kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku. Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením Oznámenia o výnimke z karantény (cez EduPage alebo v prílohe). Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie a karantény a ani o výnimke z karantény.

      7. V prípade, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia počas celého trvania karantény, rodič nemusí kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že sa rodič nedokáže skontaktovať so všeobecným lekárom svojho dieťaťa, postupuje podľa manuálov zverejnených na webovej stránke: https://pediatridetom.sk/.

      8. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom, pokiaľ lekár nevie potvrdenie zasiať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

      9. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (nové tlačivo v prílohe) prostredníctvom EduPage alebo v papierovej forme.

      10. Riaditeľ školy ospravedlní absenciu neplnoletému žiakovi, ak je táto absencia zákonným zástupcom riadne nahlásená a zákonný zástupca zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré sa bude uskutočňovať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

      11.Stravovanie žiakov a zamestnancov, chod ŠKD sa uskutočňuje bez zmeny. 

      12. Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov; rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

      13. Vstup do školy je pre návštevníkov možný len bez príznakov COVID-19, ktoré sú uvedené v prílohe. Na komunikáciu so školou cudzie osoby používajú spôsob komunikácie písomný, telefonicky.

       

      o.vynimka_z_karanteny25.1.22-1(1).docx

      v.bezpriznakovost.navs.25.2.22_(1)-1(1).docx

      vstup_do_objektu25.2.22_(1)-1(1).docx

      vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_od_28.2.-1(1).docx

     • Darujte nám 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     • Základné informácie k návratu do škôl

     • Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022.

      Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Nájdete ho tu https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

      Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

      Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

      Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov. Celú vyhlášku si viete pozrieť tu https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_262.pdf .

     • Návrat do školy

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy.

      Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom.

      Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.

      Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 252, Beladice
   • zsbeladice@gmail.com
   • zsbeladice@gmail.com,
   • 037/63 30 247, 037/63 30 388, ŠJ - 0376330535
   • Školská 252 951 75 Beladice 95175 Beladice Slovakia
   • 53459148
   • 2121407233
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje